huseyin@kandulu.com 0532 053 98 75

Modele nauczania arends

Mwic o interakcyjnych funkcjach nauczyciela Arends podkrela, e bezporedni Kontakt midzy nauczycielem, un uczniem h. Wi istot nauczania. Przedstawia i szczegowo omawia pi gwnych modeli nauczania: nauczanie wiadomoci przez podawanie, nauczanie Poj powizanych z myleniem Wysoko zorganizowanym, bezporednie umiejtnoci nauczanie, nauczanie treci poznawczych i umiejtnoci spoecznych, odkrywanie, dyskusj je badanie. Ad. 3 Nabywanie nowych pojęć-pojęcia, wią podstawową jednostkę organizacyjną procesu Myślenia oraz porozumiewania się z ludźmi, wytwory poznawania rzeczywistości; pojęcia zawierają Cechy opisujące je oraz umożliwiające ich zdefiniowanie; Arends wspominał o istotnych i nieistotnych Cechach pojęć oraz o uczeniu się ich z wykorzystaniem podziału na przykłady oraz nieprzykłady; wyróżnił sur następujące metody nauczania pojęć: W ostatniej czci ksiki Autor powica nauczycielowi-badaczowi. Kady nauczyciel bdzie lepiej uczy je nada lepszy ksztat rodowisku dydaktycznemu w swojej klasie, jeeli Sam bdzie badaczem. Nie jest NIM Adj tech at par. Arends présente Fazy Badania metodycznego, wyjania Jak naley interpretowa je wykorzystywa Dane. Na Funkcje organizacyjne nauczyciela Skada si midzy przez wsppraca z kolegami po fachu, z personelem kierowniczym szkoy i z rodzicami. Dobra wsppraca z partnerami sprawia, e nauczyciele wnosz wkad w efektywno szkoy. Arends nieco féministes miejsca powica wsppracy z rodzicami.

Zachca do utrzymywania dobrych stosunkw z Nimi, na zjednywaniu ich pomocy w Szkole, w Domu, na wycieczkach. Recenzja ksiki richarda I. arendsa “uczymy si naucza” kady nauczyciel Powinien si cechowa odpowiedzialnoci za jako pracy, a wtedy ma szans corrections efektywnym nauczycielem. Wecreusé arendsa efektywne nauczanie aucune biegoci w przedmiocie i Troski o Dobro uczniw. Miar sukcesu zawodowego s osignicia szkolne i dojrzao uczniw. Ponadto wskazuje na Cztery Dodatkowe Warunki: 1. Efektywni nauczyciele wadaj zasobem wiedzy, na ktrym Wspiera si Sztuka nauczania. 2. Efektywni nauczyciele dysponuj repertuarem Najlepszych sposobw postpowania pedagoicznego.