huseyin@kandulu.com 0532 053 98 75

Modele wzrostu drzewostanu

10 plan zajęć Definicje i pojęcia Tablice zasobności i Historia Badań przyrostowych w Polsce MODELE wzrostu, ich Klasyfikacja i Historia Przyrodnicze podstawy budowy modeli wzrostu komponenty modeli wzrostu MODELE wzrostu 5 MODELE wzrostu Modelem jest Każde przedstawienie do w postaci innej niż występuje sur w przygniatającej (gutenbaum 1987) czyli: model to System zastępczy, którego Funkcje i/lub Struktura odpowiadają systemowi pierwotnemu 6 MODELE wzrostu MODELE empiryczne (Matematyczne) MODELE procesów ( ekologiczne, fizjologiczne,) 7 MODELE wzrostu Matematyczny modèle wzrostu drzewostanu au système równań i algorytmów przetwarzających informacje o stanie początkowym drzewostanu w celu otrzymania nowych informacji o stanie początkowym oraz informacji o przyszłych stanach drzewostanu w dowolnym Roku okresu pronozy (Siekierski 1995) 8 MODELE wzrostu Narzędzie do: określenia Cech taksacyjnych do dla momentu się pomiarów ustalenia przyrostu miąższości każdego z drzewostanów ustalenia Cech taksacyjnych do na koniec okresu pronozy opracowania rozmiaru użytkowania przedrębnego i planu cięć przedrębnych obliczenia Afront użytkowania rębnego opracowania planu cięć rębnych optymalizacji kolejności naboru drzewostanów do planu cięć (Nauka o produkcyjności lasu), Typ modelu wzrostu prezentujący zależności parametrów drzewostanu na bazie funkcji, których PARAMETRES zostały określone na podstawie aproksymacji danych pomiarowych (empirycznych). Modelowaniu mogą podlegać PARAMETRES pojedynczych drzew, całego drzewostanu Albo Grup drzew w drzewostanie. Ne modeli empirycznych Można zaliczyć Tablice zasobności. Aktualna i potencjalna produkcyjność siedlisk leśnych-sposoby określania oraz praktyczne znaczenie dla Gospodarki leśnej Jarosław Socha Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Leśny Produkcyjność siedliska 34 Tablice zasobności w Polsce Tablice Schwappacha powstały na podstawie danych ze stałych powierzchni badawczych Sieć takich powierzchni została założona w II połowie XIX wieku przez pracowników Instytutu badawczego z Eberswalde. Część powierzchni została początkowo założonych w celu Badań więźbowych, a Potem w wielu wypadkach zamienionych na powierzchnie trzebieżowe inne zakładano OD RAZU jako trzebieżowe (Schwappach 1908, Erteld 1958, Pirogowicz 1978) (Nauka o produkcyjności lasu), metoda retrospektywnej analizy wzrostu drzewa bazująca na określeniu liczby słoi przyrostu rocznego na diffĂŠrents wysokościach PNIA. 43 Tablice zasobności: eu i USA metodyka Niemiecka (początek XX wieku) Dane grupowane według wydajności siedliska budowa tablic (równań, wykresów) dla żadnych powierzchni w klasach i ich wyrównanie tradycyjnie podobny kształt krzywych dla bonitacji Metodyka amerykańska (Chapman i Meyer 1949, Bruce i Schumacher 1950) Krzywe bonitacyjne i określenie bonitacji wzrostowej G (w) dla Klas bonitacji Kontrola danych Cechy (w) dla Klas bonitacji Miąższość/miąższość grubizny/rozkłady pierśnic Łukasz Bloch STUDIUM OPTYMALIZACJI I ROZWOJU INFRASTRUKTURY DROGOWEJ DLA NADLEŚNICTWA (Na przykładzie projektu realizowanego w Nadleśnictwie Bolesławiec) cel opracowania Zasadniczym zadaniem sporządzenia 18 Podstawowe pojęcia Drzewostan Główny swią drzewa te, które w dostarczony najbliższego okresu pozostaną na pniu do następnego nawrotu trzebieży drzewostan podrzh. v wią drzewa, które bĩą wycięte w ramach danej trzebieży. Sumaryczna production jest à Suma miąższości drzewostanu Głównego oraz miąższości pozyskanych do danego wieku użytków przedrębnych. (Nauka o produkcyjności lasu), rodzaj modelu wzrostu dający dla ustalonych danych startowych niezmienne Wyniki pronozy.